Mārtiņš Dambis – Laika biedri

Teksta autors Emīls Buiķis, mūzika, izpildījums Mārtiņš Dambis