Mēs tikāmies pēc saules rieta

Mēs tikāmies pēc saules rieta
un vienmēr šķīrāmies pirms ausmas.
Mums bija tāda īpaša vieta,
kur tikāmies pēc saules rieta.
Par otru bija zināma ikkatra lieta,
bet tikai nebija ne jausmas,
ka tiekoties pēc saules rieta
mums nevajadzētu šķirties pirms ausmas.
Vecpiebalgā 2006