Atvarā

Teksta autors Emīls Buiķis, mūzika Čukstu Gaitas un Jānis Pastars.
Izpilda Emīls Buiķis, Anete Višņevska un Čukstu Gaitas.

Adelaida

Teksta autors Emīls Buiķis, izpilda Ron the Star 2016.

Jūras

Teksta autors Emīls Buiķis, izpilda Prāta Vētra 2015.

Ēdenes dārzs

Teksta autori: Emīls Buiķis, Renārs Kaupers, Prāta Vētra 2015.