Nezināmie

Ik vakaru pirms miega,
noteikti, bet rāmi,
stāj klāt pie nezināmā
citi nezināmi.
Tik daudz kas vijas kopā
kā adata un diegs.
Sēž doma, gaida rītu
un domai nenāk miegs.